Team Score
Monona Grove 206
Klairissa O'Reilly-Dye 38
Taylor Knudtson 59
Akeeli Noyce 53
Lizzie White 56
Watertown 210
Kristin Stair 46
Micah Yaeggi 52
Michaela Suski 57
Lauren Harshbarger 55
JV
Watertown 214
Monona Grove 277
Medalist: Hannah Thompson, Watertown 49